Archive

Social Cause

 • upashray_client_namramuni

  Paras Dham Upashray

  Client: Namramumi Project: Paras Dham Upashray Area: Area:

 • terapanth-bhavan

  Terapanth Bhavan

  Client: Shri Tulsi Mahapragya Foundation Project: Terapanth Bhavan Location: Kandivali (East), Mumbai Area: 2. 30 Lakh Sq. Ft.

 • Shamar Shikhar

  Shamar Shikhar

  Client: Shamar Shikhar Trust Project: Shamar Shikhar Location: Area:

 • mana-mandir

  Manas Mandir

  Client: Project: Area:

 • arihant-bhuvan

  Arihant Bhuvan

  Client: AVI Housing Project: Arihant Bhuvan Location: Ghatkopar (West), Mumbai Area: 15 Thousand Sq. Ft.